Slow Food ®

Co je Slow Food ®

Slow Food ® je neziskové eko-gastronomické sdružení , které bylo založeno jako odpor proti masivně se šířícímu globalizovanému stravování ve stylu fast-food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci jejich chuti, stále se zrychlujícímu životnímu tempu, mizení místních gastronomických tradic a slábnoucímu zájmu lidí o to, jaké jídlo jedí, odkud pochází, jak chutná a jak jeho konzumace ovlivňuje okolní svět a životní prostředí. K prosazování své myšlenky spojil Slow Food ® jídlo s potěšením a zároveň odpovědností, a vyjádřil toto spojení mottem „dobrý, čistý a fair…“. Jednou z důležitých aktivit hnutí Slow Food ® je ochrana a zachování biodiverzity, proto podporuje a iniciuje projekty zaměřené na ochranu živočišných druhů a rostlinných odrůd, na udržování tradiční potravinářské výroby a zpracování potravinářské produkce podle tradičních historických metod. Podpora směřuje především k drobným zemědělcům a tradičním producentům, ať se jejich činnost týká pěstování potravinových plodin, chovu dobytka anebo lovu ryb. Na podporu projektů týkající se ochrany biodiverzity byla v roce 2003 s podporou toskánských regionálních úřadů vytvořena Nadace Slow Food ® na ochranu biodiverzity, jejímž cílem je koordinovat a kontrolovat finanční podporu projektů biodiverzity.

Historie Slow Food ®

Hnutí Slow Food ® založil v roce 1986 italský novinář a gastronom Carlo Petrini jako odezvu na otevření nové pobočky nadnárodního řetězce McDonald přímo na historickém náměstí Piazza di Spagna v Římě. Organizace Arcigola, jak se nejprve nazývalo, se změnila na hnutí Slow Food ® v roce 1989 na mezinárodním setkání v Paříži, kde vznikl Manifest Slow Food ®, podepsaný delegáty z 15 zakládajících zemí. V současné době má Slow Food ® přes 100 000 členů ve 153 zemích světa a získává si stále další a další příznivce.

Struktura Slow Food ®

Slow Food ® dnes tvoří více než 1300 jednotlivých místní sdružení - konvivií - která sdružují lidi se zájmem o potravinářské produkty, cesty, kterými se dostávají na náš stůl a způsob, jakým jsou vyráběny i zpracovány, stejně tak jako o regionální i národní kulinární dědictví a potravinářské tradice. Konvivia organizují na místní nebo regionální úrovni různé aktivity související s uvedenou problematikou. Další klíčovou strukturou hnutí Slow Food ® je více než 2000 zemědělských komunit po celém světě, které praktikují šetrnou a udržitelnou zemědělskou maloprodukci.

Projekty a aktivity

Slow Food ® organizuje v národním i mezinárodním měřítku mnoho setkání a akcí, na kterých je možné se seznámit s filosofií hnutí, setkat se s členy Slow Food ® z jiných zemí a samozřejmě setkat se s drobnými producenty a zemědělci, poznat jejich práci a ochutnat jejich produkty. Stěžejní akcí pořádanou hnutím Slow Food ® je jednou za dva roky pořádané celosvětové setkání malých producentů a zemědělců Terra Madre a souběžný festival tradičních potravinářských produktů Salone del Gusto v italském Turíně, mezinárodní festival zaměřený na ochranu tradičního rybářství Slow Fish v Janově, mezinárodní festival sýra Cheese v Bra, sídle hnutí Slow Food ® a další mezinárodní akce a kampaně organizované v Evropě i ve světě.

link link
link link
link link
link link

Slow Food ® v České Republice

Slow Food ® v České republice

V České republice funguje v současné době šest Slow Food ® konvivií, jejichž činnost je založena na podobných základech a patří k ní:

 • propagace filosofie a aktivit hnutí Slow Food ® mezi co nejširší veřejností
 • aktivní účast na národních i mezinárodních projektech a aktivitách hnutí Slow Food ®
 • vzdělávání producentů potravin s cílem podpořit šetrnou a udržitelnou místní produkci a její biodiverzitu
 • prezentace a podpora místních potravinářských výrobků a tradičních zpracovatelských technik
 • vzdělávání spotřebitelů s cílem podpořit využívání místních zdrojů
 • vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravého stravování, biodiverzity a šetrného přístupu k přírodním zdrojům
 • vzdělávání podnikatelů gastronomii s cílem podpořit využití místní, regionální i národní potravinářské produkce
 • uchování a obnovení regionálního i národního kulinárního dědictví
 • spolupráce s ostatními convivii v České republice i v zahraničí

Kontakty na jednotlivá konvivia

Slow Food Prague
Blanka Turturro
info@slowfood.cz
www.slowfood.cz
Slow Food Tábor
Igor Holub
holub@rudolf-malt.cz
Slow Food Moravia
MUDr. Martin Křístek
martinkristek@cuvee.cz
www.slowfoodmoravia.cz
Slow Food Pálava
Martin Hrabec
info@slowfoodmoravia.cz
www.slowfoodpalava.cz
Slow Food Brno
Tom Václavík
brno@slowfoodbrno.cz
www.slowfoodbrno.cz
Slow Food Bílé Karpaty
Mgr. Vít Hrdoušek
vit.hrdousek@seznam.cz

Členství

Členové Slow Food ® získávají:

 • osobní členskou kartu platnou jeden rok (nebo tři roky v případě tříletého členství )
 • Slow Food Companion souhrnný informační balíček o hnutí (při prvním přihlášení k členství )
 • výroční Slow Food Almanach
 • měsíční elektronický Newsletter
 • možnost účastnit se aktivit hnutí Slow Food ® po celém světě
 • slevu na knihy, zboží a služby nabízené v rámci aktivit hnutí Slow Food ®

Typy členství

 • Řádné - 1 rok (35 €)
 • Řádné - 3 roky (90 €)
 • Sponzorské - 1 rok (100 €)
 • Párové - 1 rok (45 €)
 • Párové - 3 roky (120 €)
 • Základní - 1 rok (5 €)
 • Mládež do 30 let - 1 rok (5 €)

Nejjednodušší způsob je přihlásit se online přes stránky Slow Food International. Pro informace ke členství samozřejmě můžete kontaktovat kterékoliv kovnivium anebo napsat na e-mail info@slow-food.cz.

Kontakt

Centrální kontakt hnutí Slow Food ® v České republice je e-mail info@slow-food.cz.

Kontakty na jednotlivá konvivia

Slow Food Prague
Blanka Turturro
info@slowfood.cz
www.slowfood.cz
Slow Food Tábor
Igor Holub
holub@rudolf-malt.cz
Slow Food Moravia
MUDr. Martin Křístek
martinkristek@cuvee.cz
www.slowfoodmoravia.cz
Slow Food Pálava
Martin Hrabec
info@slowfoodmoravia.cz
www.slowfoodpalava.cz
Slow Food Brno
Tom Václavík
brno@slowfoodbrno.cz
www.slowfoodbrno.cz
Slow Food Bílé Karpaty
Mgr. Vít Hrdoušek
vit.hrdousek@seznam.cz

Aktuálně

test post

test
Více na Slow Food Prague

test english post 2

some english post made by editor test account
Více na Slow Food Prague

Projekt Slow Food Central Europe byl zahájen na festivalu Cheese 2017

Festival Cheese 2017 v italském městečku Bra se stal místem prvního setkání mezi 11 partnery z pěti členských zemí EU (Itálie, Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska) právě zahájeného projektu s názvem Slow Food Central Europe, jež byl finančně podpořen z program Interreg Central Europe.
Více na Slow Food Brno

Od listu až po kořen - opět vydařený kurz s Johannem Reisingerem

Fotografie fotil a upravil Petr Zahnáš. 
Více na Slow Food Brno

Penzion, vinný sklep a café Bárta v Mikulově, Slow Food Pálava